Kwoty roszczeń wobec banków wynoszą od 25 000 PLN do ponad 500 000 PLN!

Frankowiczu, czy znane Ci są hasła „bank nas oszukał”, „chcemy uczciwych umów” „pozew zbiorowy za franki”, „stop bankowemu bezprawiu”?

W obecnej sytuacji, Frankowicze coraz mocniej interesują się tematem odszkodowania za kredyt we frankach. Według najnowszych statystyk, na 192 orzeczenia sądowe w sporach między bankami a Frankowiczami – wydane w roku 2016 i do połowy 2017 r., aż 121 można zakwalifikować jako wygraną kredytobiorcy.

„Frankowicz” – to osoba, która zawierzyła instytucji finansowej (bankowi) i zawarła umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego do waluty obcej. Już po kilku latach okazało się, że tego typu kredyty wiążą się ze stale rosnącą wysokością zadłużenia, polegającą na niezgodnym z prawem ani zasadą waloryzacji indeksowaniu przez banki zadłużenia kredytu. Pomimo podejmowaniu wielu prób, mających na celu złagodzenie kryzysu franka szwajcarskiego, które podejmował rząd oraz frankowicze, duża część osób wciąż zmaga się z rosnącym zadłużeniem.

Banki zaczęły zarabiać nie tyko na oprocentowaniu kredytu lub jego kosztach, ale na indeksowaniu (podwyższaniu) zadłużenia, stałym wzroście ceny za franka, na spreadzie oraz ubezpieczeniu niskiego wkładu. Kredyt we frankach stał się szybko nadmiernym obciążeniem budżetów domowych.

Frankowicze, są aktualnie grupą w najtrudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o spłatę kredytów. Wielu kredytobiorców znajduje się nadal w patowej sytuacji. Pomimo regularnej, terminowej spłaty rat zaciągniętego kredytu, przez cały czas mają więcej do oddania, niż pożyczyli. Zadłużenie zaczyna przewyższać wartość zakupionej nieruchomości.

Odpowiednio podjęte działania na drodze przedsądowej i sądowej pomogą wyjść z kłopotliwej sytuacji. Każda umowa kredytowa musi być indywidualnie przeanalizowana, a wartość odszkodowania oszacowana. Kwoty roszczeń wobec banków wynoszą od 17 000 PLN do ponad 95 000 PLN.

Kredyty frankowe stanowią duże ryzyko na trzech płaszczyznach – dla Frankowiczów (zdarzenia losowe takie jak bankructwo czy utrata mieszkania), dla pojedynczych banków (w wypadku aprecjacji franka, banki o dużym portfelu kredytów frankowych mogą stracić płynność) a także dla ogółu systemu bankowego („banki frankowe” narażone są na utratę płynności co wpłynie na inne instytucje sektora finansowego). Każdy z tych problemów jest poważny i wymaga konkretnych rozwiązań.

Warto zatem zainteresować się tematem odszkodowania za kredyt we frankach i skontaktować się z nami, pomagamy uzyskać odszkodowanie za kredyt we frankach, euro i dolarach. Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę, a nasze honorarium pobierzemy po wygranej sprawie!

Więcej