Nasze wynagrodzenie

Podpisując umowę zlecenia, to my zobowiązujemy się do działania w Twoim imieniu bez pobierania opłaty wstępnej. Nie ma żadnego znaczenia, czy sprawa jest skomplikowana, czy nie – to od naszej determinacji i wyników działania zależy wysokość uzyskanego odszkodowania i naszego wynagrodzenia. Jeśli Twoja sprawa wymaga sporządzenia wyceny, specyfikacji lub ekspertyzy to nasi specjaliści ją przygotują, a rozliczymy się z uzyskanego dla Ciebie świadczenia. W przypadku, gdy wspólnie z Tobą zadecydujemy o wystąpieniu na drogę sądową, nie przedstawiamy innej umowy do podpisania. Obowiązuje nas jedna umowa przez cały okres współpracy!

Wysokość naszego honorarium zależy od stopnia skomplikowania sprawy i jest ustalane indywidualnie oraz jasno określone w umowie. Ten sposób wynagradzania motywuje nas do zwiększonego wysiłku i pracy w celu osiągnięcia jak najwyższego i satysfakcjonującego poziomu odszkodowania.

Reprezentując Ciebie w zakresie każdego z przysługujących roszczeń nie zapominamy tych o niskiej wartości. Nie obciążamy Cię również kosztami postępowania odszkodowawczego. Nasze podstawowe wynagrodzenie to prowizja, która głównie zależy od kwoty uzyskanego odszkodowania i pobierana jest dopiero po uzyskaniu świadczenia.

Przypominamy, że uzyskane odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego i nie trzeba ujmować go w rocznym rozliczeniu podatkowym (art. 21 ust 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991r.). Wyjątek dotyczy odszkodowań za szkody stanowiące składnik majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30 ww. ustawy.