Nasze wynagrodzenie

Podpisując umowę zlecenia, to my zobowiązujemy się do działania w Twoim imieniu bez pobierania opłaty wstępnej. Nie ma żadnego znaczenia, czy sprawa jest skomplikowana, czy nie – to od naszej determinacji i wyników działania zależy wysokość uzyskanego odszkodowania i naszego wynagrodzenia. Jeśli Twoja sprawa wymaga sporządzenia wyceny, specyfikacji lub ekspertyzy to nasi specjaliści ją przygotują, a rozliczymy się z uzyskanego dla Ciebie świadczenia. W przypadku, gdy wspólnie z Tobą zadecydujemy o wystąpieniu na drogę sądową, nie przedstawiamy innej umowy do podpisania. Obowiązuje nas jedna umowa przez cały okres współpracy!

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do grona konsumentów, których nie stać jest w pełnym zakresie ponosić wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika przy przyjęciu sprawy do prowadzenia i w trakcie postępowania sądowego. Wysokość naszego honorarium zależy od stopnia skomplikowania sprawy i jest ustalane indywidualnie oraz jasno określone w umowie. Ten sposób wynagradzania motywuje nas do zwiększonego wysiłku i pracy w celu osiągnięcia jak najwyższego i satysfakcjonującego poziomu odszkodowania.

Reprezentując Ciebie w zakresie każdego z przysługujących roszczeń nie zapominamy tych o niskiej wartości. Nie obciążamy Cię również kosztami postępowania odszkodowawczego. Nasze podstawowe wynagrodzenie to prowizja, która głównie zależy od kwoty uzyskanego odszkodowania i pobierana jest dopiero po uzyskaniu świadczenia.

Przypominamy, że uzyskane odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego i nie trzeba ujmować go w rocznym rozliczeniu podatkowym (art. 21 ust 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991r.). Wyjątek dotyczy odszkodowań za szkody stanowiące składnik majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30 ww. ustawy.