Zarząd

Prezes Zarządu Wojciech Banasik – absolwent studiów ekonomicznych na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 1997 – 2012 zdobywał doświadczenia zawodowe na stanowiskach managerskich w departamentach sprzedaży, obsługi klienta i obsługi świadczeń (odszkodowań), wiodących Towarzystw Ubezpieczeń Ogólnych oraz życiowych. Uczestnik wielu kursów, szkoleń – m.in. certyfikat: Limra International Inc. – UM Training Seminar.

Wiceprezes Zarządu Adam Reus – od kilkunastu lat związany ze sprzedażą, rynkiem ubezpieczeń oraz działalnością multiagencyją i odszkodowawczą. Założyciel i Prezes Zarządu biura odszkodowań SALUTARIS – Odszkodowania Sp. z o.o. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnych zajmujących się doradztwem odszkodowawczym, w tym również na terenie Niemiec. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z dziedziny ubezpieczeń majątkowych, życiowych oraz prawno-odszkodowawczych.

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i ofertą.
Dobrze rozumiemy, iż nasza działalność wiąże się z zaufaniem oraz ze szczególną odpowiedzialnością wobec naszych Klientów, toteż w sposób wyjątkowy przestrzegamy etycznych zachowań naszych pracowników oraz współpracowników. Każda zatrudniona przez nas osoba podpisuje wraz z umową zobowiązanie do przestrzegania zasad kodeksu etycznego. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do grona konsumentów, których nie stać jest w pełnym zakresie ponosić wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika przy przyjęciu sprawy do prowadzenia i w trakcie postępowania sądowego. Nasze honorarium pobieramy dopiero po sukcesie.

Od kilku lat posiadamy również CERTYFIKAT RZETELNOŚCI wystawiany przez Krajowy Rejestr Długów zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. (DZ. U. nr 81, poz 530).

KODEKS ETYCZNY

 1. Kodeks etyczny Spółki wiąże się z podstawowymi wartościami: uczciwością, rzetelnością, lojalnością i szacunkiem, które wspomagają i utrwalają rozwój Spółki oraz budowanie dobrych relacji z klientami.
 2. Każdy pracownik, współpracownik, Agent, przedstawiciel i partner handlowy Kancelarii Pireus Sp. z o.o. przestrzega następujących zasad:
  – dba o wizerunek Spółki,
  – dba o najwyższe standardy przestrzegając Polityki prywatności,
  – klientów Spółki traktuje podmiotowo, a relacje z nimi buduje na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i uczciwości,
  – rzetelnie doradzając dba o dobro klienta,
  – nie ujawnia i nie wykorzystuje pozyskanych informacji w związku z pracą w sposób szkodzący komukolwiek,
  – unika sytuacji, w których interes osobisty będzie sprzeczny z interesem Spółki,
  – w swoich działaniach stosuje zasadę fair play,
  – postępuje zawsze w sposób transparentny, zgodny z etyką i przepisami prawa.

Z poważaniem,
Zarząd