Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeśli doznałeś urazu w wyniku wypadku przy pracy lub w drodze do miejsca zatrudnienia, przekaż nam swoją sprawę do bezpłatnej analizy. Powiemy Ci, czy poza zadośćuczynieniem z ubezpieczeń społecznych lub grupowego ubezpieczenia w zakładzie, możesz mieć prawo także do odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.

Czym jest wypadek przy pracy?

Aby można było mówić o tego typu wypadku, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Musi to być zdarzenie nagłe, które zaszło przy udziale przyczyn zewnętrznych, podczas wykonywania czynności związanych z pracą, wskutek czego doszło do urazu bądź śmierci osoby zatrudnionej.

Czynności, o których mowa, rozumiane są jako codzienne obowiązki służbowe oraz te wykonywane z polecenia przełożonego. Warto zaznaczyć, że tego typu wypadkiem określane są także zdarzenia mające miejsce w drodze do siedziby firmy, ponieważ uważa się, że wówczas osoba zatrudniona pozostaje w dyspozycji swojego przełożonego.

Tego typu zdarzenia możemy podzielić ze względu na wynikające z nich konsekwencje zdrowotne:

  • lekkie – kiedy okres rekonwalescencji nie przekrac za 28 dni,
  • ciężkie – wiążą się z niezdolnością wykonywania obowiązków służbowych oraz trwałym uszczerbkiem zdrowotnym (np. utrata wzroku, rozstrój zdrowia, trwała choroba psychiczna)
  • śmiertelne – kiedy doszło do zgonu osoby poszkodowanej, jednak okres od wystąpienia zdarzenia do śmierci nie przekracza okresu 6 miesięcy.

Zadośćuczynienie dla pracownika za wypadek przy pracy

Po wystąpienia zdarzenia, należy wypełnić specjalny wniosek o odszkodowanie. W pierwszej kolejności, zostaje ono przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak należność wypłacana przez ZUS nie zawsze jest w stanie pokryć koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji. W takiej sytuacji, możliwe jest skorzystanie z odszkodowania wypłacanego przez firmę zatrudniającą. Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy? Kluczowy jest protokół sporządzany po wystąpieniu zdarzenia, oraz dowody na to, że to warunki zatrudnienia częściowo przyczyniły się do wystąpienia sytuacji. Wtedy można ubiegać się o należną rekompensatę.

    Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami wysyłając mail: kancelaria@pireus.net lub dzwoniąc pod nr Infolinii 801 100 101 lub wypełniając poniższy formularz:


    Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię Pireus Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.