Warto wiedzieć

Nie musisz rozumieć wszystkich pojęć używanych w procesie odszkodowawczym. Poniżej wyjaśniamy te określenia, które używane są najczęściej. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej zadzwoń lub napisz do nas maila.

Odszkodowanie (art. 444 Kodeksu Cywilnego):

Polega na pokryciu wszelkich kosztów, które miały związek z wypadkiem oraz oznacza, że poszkodowany może żądać zwrotu kosztów leczenia z góry lub po jego zakończeniu na podstawie faktur lub rachunków z tytułów:
– pobytu w szpitalu,
– zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
– niezbędnych diet po leczeniu szpitalnym oraz operacyjnym,
– dodatkowej opieki medycznej,
– dodatkowego przeszkolenia zawodowego,
– różnych przejazdów związanych z wypadkiem, konsultacjami medycznymi, w tym odwiedziny w szpitalu osób najbliższych,
– dodatkowych konsultacji znanych specjalistów, jeśli są konieczne w dalszym leczeniu.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu:

Wszystkie straty spowodowane wypadkiem musi pokryć sprawca szkody (lub zakład ubezpieczeniowy, w którym był ubezpieczony) oraz zrekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe, które muszą być odpowiednio udokumentowane np. poprzez zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, deklaracją podatkową, umową o pracę lub kontraktem itp.

Zadośćuczynienie (art. 445 Kodeksu Cywilnego):

Dotyczy szkody osobowej czyli uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia osób, które zostały poszkodowane np. w wypadku komunikacyjnym. Jest to jednorazowe świadczenie odszkodowawcze w skład którego wchodzi:
– zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
– renta,
– jednorazowe odszkodowanie,
– zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb (art. 444 Kodeksu Cywilnego):

Każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie powstałej szkody w postaci renty na tzw. zwiększone potrzeby. Zalicza się do nich:
– opieka medyczna,
– odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny oraz amortyzacja tego sprzętu,
– niezbędne leki i zabiegi rehabilitacyjne.

Nie wiesz, które z powyższych świadczeń Ci się należy? BEZPŁATNIE przeanalizujemy każdą Twoją sprawę i rzetelnie Cię o nich poinformujemy.