Odszkodowania za szkody rzeczowe

Jeśli w wyniku wypadku, Twój pojazd uległ uszkodzeniu lub poniosłeś straty związane z nieruchomością (dom, mieszkanie) będące następstwem zdarzeń losowych (zalanie, pożar, wichury, kradzieże, itp.), chętnie pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie. Dzięki praktyce i kompleksowej wiedzy, odnosimy szereg sukcesów w sprawach odszkodowawczych. Zaufaj profesjonalistom i powierz swoją sprawę w nasze ręce.

Uszkodzenie pojazdu

Powypadkowe odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć wszelkie koszty naprawy pojazdu, umożliwiając przywrócenie go do stanu sprzed zdarzenia. Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe niejednokrotnie zaniżają kwoty związane z likwidacją szkody, np. uwzględniając nieoryginalne części lub stosując zaniżoną stawkę roboczogodzin.

Właścicielom pojazdów występującym o odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje również prawo domagania się zwrotu kosztu parkowania i holowania uszkodzonego pojazdu oraz w uzasadnionych przypadkach – kosztu wynajmu pojazdu zastępczego.

Jako, że naprawiony pojazd po wypadku ma mniejszą wartość rynkową, likwidacja szkody może obejmować również utraconą wartość pojazdu. Ponadto poszkodowani mogą starać się o zwrot utraconych korzyści, będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody (np. utracony dochód związany z niemożliwością korzystania z pojazdu).

Jeśli szkoda w pojeździe została zgłoszona, a Towarzystwo wypłaciło zaniżone odszkodowanie, chętnie pomożemy Ci uzyskać dopłatę do dotychczasowego świadczenia. Przekaż nam sprawę do bezpłatnej analizy, sprawdzimy, czy otrzymałeś wszystkie należne świadczenia.

Jeżeli starałeś się o odszkodowanie z AC, a Twój ubezpieczyciel odmówił wypłaty lub wypłacił rażąco zaniżone odszkodowanie, możemy zweryfikować jego stanowisko. Skontaktuj się z nami i opisz swoją sytuację, bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie.

Dom i mieszkanie

Uszkodzony, zerwany dach? Zalane mieszkanie? Pęknięta rura? Zalana piwnica? Pożar? Kradzież z włamaniem? Szkody majątkowe wynikające ze zdarzeń losowych, w wyszczególnionych przypadkach upoważniają osobę poszkodowaną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy ubezpieczeniowej podmiotu odpowiedzialnego za zaistniałą szkodę. Jeśli więc nie ubezpieczyłeś swojego domu/mieszkania, a zostało ono zniszczone w wyniku zdarzenia losowego, skontaktuj się z nami niezwłocznie. Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie.

Jeśli masz polisę obejmującą ochroną Twój dom lub mieszkanie, zgłosiłeś szkodę, a Towarzystwo odmawia wypłaty lub proponuje zaniżone odszkodowanie, nieadekwatne do poniesionej szkody, nawiąż z nami kontakt. Pomożemy Ci uzyskać należne, godziwe świadczenie.

Pamiętaj, nie jesteś skazany na opinie i kosztorysy firm ubezpieczeniowych! Wypłacone odszkodowanie nie ogranicza prawa do domagania się zwiększenia wysokości świadczenia.

Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami pod nr Infolinii 801 100 101 lub wypełniając poniższy formularz:


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię Pireus Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.