Odszkodowania za szkody rzeczowe

Jeśli w wyniku wypadku, Twój pojazd uległ uszkodzeniu lub poniosłeś straty związane z nieruchomością (dom, mieszkanie) będące następstwem zdarzeń losowych (zalanie, pożar, wichury, kradzieże, itp.), chętnie pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie. Dzięki praktyce i kompleksowej wiedzy, odnosimy szereg sukcesów w sprawach odszkodowawczych. Zaufaj profesjonalistom i powierz swoją sprawę w nasze ręce.

Uszkodzenie pojazdu

Powypadkowe odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć wszelkie koszty naprawy pojazdu, umożliwiając przywrócenie go do stanu sprzed zdarzenia. Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe niejednokrotnie zaniżają kwoty związane z likwidacją szkody, np. uwzględniając nieoryginalne części lub stosując zaniżoną stawkę roboczogodzin.

Właścicielom pojazdów występującym o odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje również prawo domagania się zwrotu kosztu parkowania i holowania uszkodzonego pojazdu oraz w uzasadnionych przypadkach – kosztu wynajmu pojazdu zastępczego.

Jako, że naprawiony pojazd po wypadku ma mniejszą wartość rynkową, likwidacja szkody może obejmować również utraconą wartość pojazdu. Ponadto poszkodowani mogą starać się o zwrot utraconych korzyści, będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody (np. utracony dochód związany z niemożliwością korzystania z pojazdu).

Jeśli szkoda w pojeździe została zgłoszona, a Towarzystwo wypłaciło zaniżone odszkodowanie, chętnie pomożemy Ci uzyskać dopłatę do dotychczasowego świadczenia. Przekaż nam sprawę do bezpłatnej analizy, sprawdzimy, czy otrzymałeś wszystkie należne świadczenia.

Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania?

Jeżeli starałeś się o odszkodowanie z AC, a Twój ubezpieczyciel odmówił wypłaty lub wypłacił rażąco zaniżone odszkodowanie, możemy zweryfikować jego stanowisko. Skontaktuj się z nami i opisz swoją sytuację, bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie.

Dom i mieszkanie

Uszkodzony, zerwany dach? Zalane mieszkanie? Pęknięta rura? Zalana piwnica? Pożar? Kradzież z włamaniem? Szkody majątkowe wynikające ze zdarzeń losowych, w wyszczególnionych przypadkach upoważniają osobę poszkodowaną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy ubezpieczeniowej podmiotu odpowiedzialnego za zaistniałą szkodę. Jeśli więc nie ubezpieczyłeś swojego domu/mieszkania, a zostało ono zniszczone w wyniku zdarzenia losowego, skontaktuj się z nami niezwłocznie. Bezpłatnie sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie.

Jeśli masz polisę obejmującą ochroną Twój dom lub mieszkanie, zgłosiłeś szkodę, a Towarzystwo odmawia wypłaty lub proponuje zaniżone odszkodowanie, nieadekwatne do poniesionej szkody, nawiąż z nami kontakt. Pomożemy Ci uzyskać należne, godziwe świadczenie.

Pamiętaj, nie jesteś skazany na opinie i kosztorysy firm ubezpieczeniowych! Wypłacone odszkodowanie nie ogranicza prawa do domagania się zwiększenia wysokości świadczenia.

    Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami wysyłając mail: kancelaria@pireus.net lub dzwoniąc pod nr Infolinii 801 100 101 lub wypełniając poniższy formularz:


    Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię Pireus Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.