Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?
O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może ubiegać się każdy, kto taką osobę stracił. Odszkodowanie należne jest rodzinie i najbliższym zmarłego (rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, konkubent). Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci.

Jakie świadczenia przysługują po śmierci osoby bliskiej?

Zgodnie z kodeksem cywilnym bliscy osoby zmarłej mają prawo ubiegać się o kilka typów należnych im świadczeń:

 • zwrot kosztów pogrzebu;
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej;
 • zadość uczynienie za krzywdę;
 • renta.

   Zwrot kosztów pogrzebu

   Świadczenie to stanowi rekompensatę poniesionych kosztów leczenia powypadkowego zmarłego oraz kosztów pogrzebu (art. 446 § 1 k.c.). Koszty pochówku obejmują np.:  koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe związane z organizacją pogrzebu. O świadczenie to można ubiegać się niezależnie od przysługującego odszkodowania z ZUS.

   Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej

   O ten rodzaj odszkodowania (art. 446 § 3 k.c.) może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego (np. mąż, dzieci). Pod uwagę brany jest wnoszony przez zmarłego do gospodarstwa domowego wkład materialny (finansowy), jak i  wkład niematerialny (np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci, opiekę itp.). Dalsza rodzina również może ubiegać się o jednorazowe roszczenie, jeżeli osoba zmarła wspierała ją finansowo.

   Zadośćuczynienie za krzywdę

   Dotyczy uzyskania dla rodziny i najbliższych zmarłego najwyższego świadczenia  za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej (poszkodowani w katastrofie smoleńskiej otrzymali po 250 000 zł) – nie zawsze spokrewnionej lub spowinowaconej. Na wysokość zadośćuczynienia wpływa głównie relacja poszkodowanego i osoby zmarłej – im bliższe pokrewieństwo lub im silniejsza więź między tymi osobami, tym odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może być wyższe. Wiemy, że nie ma kwoty, którą można uznać za właściwe zadośćuczynienie, jednak każdemu, kto stracił w wypadku bliską osobę, należy się rekompensata za poniesiony ból i cierpienie.

   Renta

   Renta jest świadczeniem dodatkowym, przyznawanym oprócz wymienionych powyżej rodzajów odszkodowań. Renta przysługuje osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (współmałżonek, dzieci, rodzice) lub którym regularnie dostarczał środki do życia (art. 446 § 2.k.c.). O ile opisane wcześniej rodzaje świadczeń wypłacane są jednorazowo, renta wypłacana jest co miesiąc – stąd też warto starać się o jej otrzymanie, by zapewnić sobie i rodzinie bezpieczeństwo finansowe na wiele lat.

  Jak działamy gdy toczy się sprawa karna?

  Osoby, które tracą w wypadku kogoś bliskiego często słyszą, że z odszkodowaniem trzeba poczekać do rozstrzygnięcia sprawy karnej (która może trwać wiele miesięcy a nawet lat).  Z nami nie będziesz musiał  czekać na wyrok w  sprawie karnej. Nasi prawnicy nieodpłatnie przeanalizują akta sprawy karnej, a w razie konieczności mogą do niej przystąpić. Wszystko po to, żeby uzyskać dla Ciebie jak najwyższe odszkodowanie w możliwie najkrótszym czasie!

  Wsparcie psychologa

  Zdajemy sobie sprawę, że w takich chwilach szczególnie ważne jest wsparcie psychologiczne, dlatego od lat współpracujemy doświadczonymi psychologami, którzy niosą pomoc poszkodowanym na terenie całego kraju. Konsultacje psychologiczne przeprowadzone przez doświadczonego fachowca skutecznie pomagają uporać się z cierpieniem i emocjami towarzyszącymi stracie bliskiej osoby. Takie działania nie tylko przynoszą ulgę, ale wydatnie przekładają się na wysokość uzyskiwanego odszkodowania. Nasz psycholog chętnie spotka się z Tobą w swoim gabinecie lub odwiedzi Cię w Twoim domu.

  Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

  Osoby dotknięte nieszczęściem często nie potrafią odnaleźć się w procedurach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań, z powodu emocji nie dopełniają wszystkich koniecznych czynności z tym związanych. W efekcie uzyskują zbyt niskie odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby lub wręcz odmowę wypłaty. Między innymi  z tego powodu chcielibyśmy rozpocząć współpracę z Tobą możliwie najszybciej. Wszelkie niezbędne formalności szybko i sprawnie załatwimy za Ciebie. Dobra współpraca na samym początku daje duże korzyści w postaci wysokich odszkodowań!
  Od samego początku naszej współpracy każdy klient otrzymuje kompetentnego indywidualnego opiekuna, który natychmiast, kompleksowo zajmie się Twoją sprawą – od analizy świadczeń, jakie się Tobie należą, przez pomoc w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, do uzyskania świadczenia, a nawet odwołania i postępowania sądowego. W razie potrzeby przystępujemy do sprawy karnej. Zapewnimy również wsparcie specjalisty – psychologa. Dbamy o to, żeby wszystkie te działania następowały po sobie sprawnie i bez zwłoki, bo dobrze wiemy, że to przekłada się na wysokość uzyskanego dla Ciebie odszkodowania.
  Wiemy, jak ważny jest kontakt z poszkodowanym, dlatego Twój opiekun regularnie będzie informować Cię o stanie sprawy – w najwygodniejszej dla Ciebie formie (mailowo, listownie, telefonicznie).

  Jeśli straciłeś bliskiego przed rokiem 2008…

  Mimo upływu czasu z nami możesz otrzymać dodatkowe, wysokie odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby – nawet, jeśli już wcześniej otrzymałeś świadczenie na drodze postępowania sądowego czy w drodze ugody.
  W sierpniu 2008 roku zmianie uległy przepisy dające możliwość otrzymania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, a od ubiegłego roku wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaczęły wypłacać z tego tytułu dodatkowe odszkodowania. Jednak przyznawane kwoty są nagminnie zaniżane. W takiej sytuacji,  po uprzednim uzgodnieniu z Tobą, chętnie skierujemy sprawę do Sądu w celu uzyskania jak najwyższego odszkodowania na Twoją rzecz.

  Ile czasu musi upłynąć zanim sprawa trafi do sądu?

  Działamy szybko – możemy to zrobić nawet w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia szkody i uzyskaniu zgody klienta. Nie płacisz nam żadnych zaliczek za podejmowane przez nas  czynności – nawet na etapie sądowym z apelacją włącznie – a zapłatę za nasze usługi pobieramy w formie prowizji dopiero po wypłacie odszkodowania.

  Skontaktuj się z nami i dowiedz więcej!

   Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami wysyłając mail: kancelaria@pireus.net lub dzwoniąc pod nr Infolinii 801 100 101 lub wypełniając poniższy formularz:


   Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię Pireus Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.