Odszkodowania za instalacje

avcJeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą przebiegają linie przesyłowe, gazociągi, wodociągi, masz prawo dochodzić roszczeń z tytułu:

– służebności przesyłu,
– utraty wartości nieruchomości,
– bezumownego korzystania z gruntu.

Celem ustanowienia służebności przesyłu jest umożliwienie przedsiębiorstwu przesyłowemu korzystania z urządzeń, a właścicielowi zapewnienie wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu dotyczy zarówno nowych inwestycji, jak i urządzeń przesyłowych takich jak: słupy energetyczne (postawiony przez zakład energetyczny nie później niż 5 lat temu), gazociągi, wodociągi – już posadowionych na danym gruncie.

Utrata wartości nieruchomości

Uzyskamy dla Państwa rekompensatę za poniesione straty, które wynikają z obecności instalacji przesyłowej na terenie danego gruntu. Stratą tą jest przede wszystkim obniżenie wartości rynkowej nieruchomości oraz ograniczone możliwości korzystania z nieruchomości.

Chętnie podejmiemy się prowadzenia wszelkich spraw o odszkodowania za służebność przesyłu, w tym szczególnie o odszkodowania za instalacje podziemne.

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym Spółdzielni Mieszkaniowych.

Posiadamy duże doświadczenie w sprawach o odszkodowania za służebność przesyłu.

Bezpłatnie weryfikujemy dla Państwa zasadność roszczeń i gwarantujemy zaangażowanie profesjonalnych pełnomocników – prawników.

Prowadząc odszkodowawcze sprawy sądowe dla naszych Klientów, odnosimy szereg sukcesów.

Do przeanalizowania sprawy związanej z służebnością przesyłu niezbędne jest przygotowanie dosłownie kilku dokumentów, dotyczących budowy infrastruktury na konkretnej nieruchomości oraz samej nieruchomości. Zapewniamy również pomoc w uzyskaniu dokumentów, a także reprezentujemy naszych klientów w prowadzeniu wstępnych negocjacji z przedsiębiorstwem przesyłowym, po proces sądowy poprzedzony próbą zawarcia ugody.

Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów, do przeprowadzenia wstępnej analizy sprawy dotyczącej odszkodowania za gazociąg, odszkodowania za wodociąg lub odszkodowania za słupy energetyczne:
• kserokopia aktu własności lub wieczystego użytkowania gruntu (akt notarialny lub decyzja administracyjna),
• kopia wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,
• numer księgi wieczystej,
• dokumentacja fotograficzna z przebiegiem urządzeń przesyłowych,
• krótki opis ograniczeń w korzystaniu z gruntu.

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.
Bezpłatnie analizujemy zasadność roszczeń, sprawdzamy okres przedawnienia oraz chętnie wyjaśnimy Ci na czym polega skuteczne uzyskanie odszkodowania za służebność przesyłu.

    Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami wysyłając mail: kancelaria@pireus.net lub dzwoniąc pod nr Infolinii 801 100 101 lub wypełniając poniższy formularz:


    Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię Pireus Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.