Wypadek w rolnictwie

Każdy rolnik jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie OC z racji posiadania gospodarstwa. Na tej podstawie wypłacane są odszkodowania, związane z wypadkami spowodowanymi w związku z danym gospodarstwem. Wyjaśniamy, o jakich wypadkach mowa, kto może się ubiegać o rekompensatę i co robić, jeśli KRUS udzieli odpowiedzi odmownej.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie

Jeśli Ciebie lub bliską osobę spotkała szkoda, spowodowana przez rolnika, osobę prowadzącą gospodarstwo razem z nim lub też przez pracowników wykonujących zadania na rzecz danego rolnika, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie. W ten dość szeroki zakres włączone są też szkody powstałe z powodu działania pojazdów i maszyn rolniczych należących do właściciela gospodarstwa lub też wykorzystywanych do pracy na jego rzecz.
Szkoda jest tu rozumiana jako uszczerbek na zdrowiu, zarówno stały, jak i długotrwały. Także w wypadku śmierci poszkodowanego jego bliscy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Czy właściciel gospodarstwa także może otrzymać rekompensatę za wypadek w rolnictwie?

Ubezpieczony rolnik także może otrzymać zadośćuczynienie – zarówno w razie wypadku, jak i w przypadku zapadnięcia na chorobę zawodową, na przykład pylicę płuc. By uzyskać świadczenie, należy jednak udowodnić ubezpieczycielowi lub przedstawicielowi KRUS, że wypadek został spowodowany przez osoby zamieszkujące gospodarstwo lub pracujące na jego rzecz. Nie trzeba przypominać, że w przypadku orzeczenia, iż poszkodowany rolnik był pod wpływem alkoholu lub że doprowadził do wypadku celowo, świadczenie nie zostanie przyznane.

Gdzie udać się po odszkodowanie

Istnieją dwa źródła, z których rolnik oraz poszkodowane w jego gospodarstwie osoby mogą szukać zadośćuczynienia. Mowa o:

  • towarzystwie, w których właściciel ma wykupione obowiązkowe OC rolnika,
  • jednostce KRUS, gdzie ubiegamy się o ubezpieczenie wypadkowe.

Protokół KRUS, decyzja ubezpieczyciela – gdy mamy wątpliwości

Po przeanalizowaniu zdarzenia przez przedstawicieli KRUS, jednostka wystawia protokół. W ciągu 7 dni można zgłosić do niego uwagi i wnioski – jeśli treść oświadczenia nie odpowiada prawdzie lub jest niepełna, koniecznie należy podjąć działania. To ważne, gdyż właśnie protokół KRUS stanowi podstawę do ubiegania się o odszkodowanie, i to nie tylko w danej jednostce, ale także i u ubezpieczyciela odpowiedzialnego za OC rolnika. Jeśli otrzymałeś protokół powypadkowy i masz wątpliwości w związku z nim, bezzwłocznie podejmij działania.

Pomoc kancelarii w przypadku ubiegania się o zadośćuczynienia za wypadek w rolnictwie

Wskazujemy nie tylko, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie czy jak zgłaszać uwagi do protokołu KRUS. W ramach naszej działalności informujemy rolników i osoby poszkodowane w gospodarstwach, o jakie świadczenia mogą się ubiegać. Niewiele osób wciąż wie, że odszkodowanie może objąć na przykład utratę korzyści, jakie uzyskałby rolnik, gdyby wypadek nie miał miejsca. Weryfikacja spraw jest bezpłatna, dlatego zachęcamy do zwracania się do nas z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami.

Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę. Skontaktuj się z nami pod nr Infolinii 801 100 101 lub wypełniając poniższy formularz:


Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kancelarię Pireus Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.