Wiadomości

Kwoty roszczeń wobec banków wynoszą od 25 000 PLN do ponad 500 000 PLN!

Frankowiczu, czy znane Ci są hasła „bank nas oszukał”, „chcemy uczciwych umów” „pozew zbiorowy za franki”, „stop bankowemu bezprawiu”?W obecnej sytuacji, Frankowicze coraz mocniej interesują się tematem odszkodowania za kredyt we frankach. Według najnowszych statystyk, na 192 orzeczenia sądowe w sporach między bankami a Frankowiczami – wydane w roku 2016 i do połowy 2017 r., aż 121 można zakwalifikować jako wygraną kredytobiorcy.„Frankowicz” – to osoba, która zawierzyła instytucji finansowej (bankowi) i zawarła umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego do waluty obcej. Już po kilku latach okazało się, że tego typu kredyty wiążą się ze stale rosnącą wysokością zadłużenia, polegającą na niezgodnym z prawem ani zasadą waloryzacji indeksowaniu przez banki zadłużenia kredytu. Pomimo podejmowaniu wielu prób, mających na celu złagodzenie kryzysu franka szwajcarskiego, które podejmował rząd oraz frankowicze, duża część osób wciąż zmaga się z rosnącym zadłużeniem.

Banki zaczęły zarabiać nie tyko na oprocentowaniu kredytu lub jego kosztach, ale na indeksowaniu (podwyższaniu) zadłużenia, stałym wzroście ceny za franka, na spreadzie oraz ubezpieczeniu niskiego wkładu. Kredyt we frankach stał się szybko nadmiernym obciążeniem budżetów domowych.

Frankowicze, są aktualnie grupą w najtrudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o spłatę kredytów. Wielu kredytobiorców znajduje się nadal w patowej sytuacji. Pomimo regularnej, terminowej spłaty rat zaciągniętego kredytu, przez cały czas mają więcej do oddania, niż pożyczyli. Zadłużenie zaczyna przewyższać wartość zakupionej nieruchomości.

Odpowiednio podjęte działania na drodze przedsądowej i sądowej pomogą wyjść z kłopotliwej sytuacji. Każda umowa kredytowa musi być indywidualnie przeanalizowana, a wartość odszkodowania oszacowana. Kwoty roszczeń wobec banków wynoszą od 17 000 PLN do ponad 95 000 PLN.

Kredyty frankowe stanowią duże ryzyko na trzech płaszczyznach – dla Frankowiczów (zdarzenia losowe takie jak bankructwo czy utrata mieszkania), dla pojedynczych banków (w wypadku aprecjacji franka, banki o dużym portfelu kredytów frankowych mogą stracić płynność) a także dla ogółu systemu bankowego („banki frankowe” narażone są na utratę płynności co wpłynie na inne instytucje sektora finansowego). Każdy z tych problemów jest poważny i wymaga konkretnych rozwiązań.

Warto zatem zainteresować się tematem odszkodowania za kredyt we frankach i skontaktować się z nami, pomagamy uzyskać odszkodowanie za kredyt we frankach, euro i dolarach. Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę, a nasze honorarium pobierzemy po wygranej sprawie!

Więcej

Pół miliona złotych za potrącenie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim przyznał 320.000zł, 6.000zł renty (miesięcznie) oraz 83.000zł odsetek za potrącenie przez samochód.

27 marca 2010 roku samochód ciężarowy potrącił 74 letnią kobietę. W wyniku zderzenia doznała licznych obrażeń, m.in. złamanie żeber, miednicy, podudzia. W szpitalu przebywała 9 miesięcy, a po wyjściu została uznana za wymagającą opieki z powodu niepełnosprawności.

Więcej

Zadośćuczynienie można dziedziczyć

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w niektórych sytuacjach można dziedziczyć zadośćuczynienie. Stało się to, przy okazji sprawy z 2011 roku dotyczącej wypadku drogowego i związaną z nim ofiary śmiertelnej.

Rodzina zmarłego mężczyzny wystąpiła z pozwem przeciwko firmie ubezpieczeniowej o zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy, opierając się na art. 446 § 4 k.c („Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”). Niestety w trakcie procesu zmarła jeden z powodów, ojciec ofiary. Rodzina jednak postanowiła kontynuować proces.

Więcej

Setki tysięcy złotych za odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sądy zaczęły przyznawać oprócz odszkodowań, wysokie zadośćuczynienia za sprawą coraz częstszego powoływania przez prawników się na „casus smoleński”. Przykładem jest wyrok sądu z Rzeszowa i 600.000zł do wypłaty za śmierć 19-latka.

12 grudnia 2013 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie śmierci 19-letniego Andrzeja zabitego przez pijanego kierowcę. Stroną pozwaną była firma HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń, która niedawno połączyła się z firmą Warta. Prawomocny wyrok zobowiązuje do wy płaty 600 tysięcy złotych rodzinie ofiary: po 135 tysięcy złotych rodzicom zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz po 35 tysięcy złotych za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Sąd nie zapomniał też o rodzeństwie. Dostaną oni po 15 tysięcy odszkodowania oraz po 115 tysięcy zadośćuczynienia.

Więcej